Main Menu

Login FormΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9/2023

16:00 – 17:00

Εγγραφές / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»

17:00 – 18:30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ι

Ο ρόλος αισθητηριακών σημάτων και γνωστικών διεργασιών στη διαμόρφωση της ανθρώπινης υποκειμενικής εμπειρίας του χρόνου

 

Ομιλίες Συμποσίου:

Η επίδραση του αυξημένου νοητικού φόρτου στη χρονική αντίληψη των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

 

Η επίδραση των σχηματικών παραβιάσεων εξωτερικών σκηνών και της προσοχής στις εκτιμήσεις χρονικής διάρκειας

 

Ενδοδεκτική ακρίβεια τυπικών και άτυπων ακουστικών σημάτων στην υποκειμενική αντίληψη του χρόνου

 

Οι επιδράσεις των ενδοδεκτικών σημάτων στην εκτίμηση του χρόνου: Μια συστηματική ανασκόπηση

 

18:30 – 20:00

Επίσημη έναρξη του Συνεδρίου
 
Χαιρετισμοί

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Ι

 

Εγκέφαλοι και ευφυείς μηχανές: οι δυνατότητες, τα όρια και οι επιπτώσεις των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ανδρέας Παπανικολάου 
 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9/2023

09:30 – 11:00

Παράλληλες συνεδρίες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στάθης Σελίμης

Ανάπτυξη γλωσσικής ικανότητας και λόγου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»)

Naturalistic Data from Greek-speaking Toddlers Using the LENA Device

 

Αναπτυξιακή πορεία της ικανότητας αναστολής (inhibition) σε παιδιά και εφήβους και η επίδραση της σε γλωσσικά έργα

 

Μελετώντας τη Συμβολή της Γρήγορης Αντιστοίχισης και Επέκτασης στην Κατάκτηση Άγνωστων Ρημάτων Συναισθήματος από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

 

Οι αναδιατυπώσεις και οι παρεμβολές ήχων στην ομιλία ελληνόφωνων νηπίων

 

Παράλληλες συνεδρίες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώστας Παγωνδιώτης

Φιλοσοφία Γνωσιακών Επιστημών (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)

Αναπαραστάσεις και εγγραφές
 

Non-Cognitive Modulators of Perception and Their Implications for Realism Across the Board

 

Αίσθηση και νόηση στην αρχαία φιλοσοφία και την σύγχρονη νευροεπιστήμη

 

Neuro-quantum phenomena and their relation to consciousness

 

11:00 – 12:15

 

ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη της πολυαισθητηριακής ολοκλήρωσης σε άτομα με αυτισμό και άτομα τυπικής ανάπτυξης

Pragmatic abilities in Autism Spectrum Disorder (ASD)

Η αντίληψη και η εμπειρία του χρόνου κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας

ADHD-Inattentive: να αποσπαστεί αυτός ο υπότυπος από την ομπρέλα του ADHD;

Methods and Techniques for Recording, Analyzing and Modeling the Visual Perception and Cognition of Cartographic Stimuli

Μία γλωσσική προσέγγιση της κλασικής πολυαισθητηριακής πλάνης McGurk

Διαφορετικές γνωστικές διαδρομές βάσει της εξοικείωσης με φυσικές και μαθηματικές έννοιες: Μια πειραματική διερεύνηση με ανάλυση της οφθαλμοκίνησης.
 

Performance in detecting approaching objects in a simulation of thalamic artificial vision.

Η αντίληψη χρόνου στη νόσο Alzheimer και ο ρόλος των νοητικών λειτουργιών

A neural network model for the distributed nature of conscious content
 

12:15 – 13:45

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙ

Γνωστικοί Παράγοντες στη Διαμόρφωση και την Αλλαγή των Πεποιθήσεων Εκπαιδευτικών και Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για τη Νόηση, τη Μάθηση και την Εκπαιδευτική Πρακτική

 

 

Ομιλίες Συμποσίου:

 

Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του εγκεφάλου και της εμπλοκής του στη μαθησιακή διαδικασία: διατροφή, εγκεφαλική λειτουργία και μάθηση

 

Η επίδραση των εκπαιδευτικών πεποιθήσεων και των επιστημικών πεποιθήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών στις διδακτικές επιλογές τους

 

Πρόγραμμα προαγωγής της επιστημικής σκέψης, των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων θεωρίας του νου σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

13:45 – 15:00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙΙ

Empirical and philosophical challenges for current theories of consciousness

 

Symposium Talks:

 

Neuronal correlates of consciousness in the prefrontal cortex: Challenges and updates for current theories of consciousness 

 

Neural correlates of mind blanking in the human brain. Challenges for consciousness theories.

 

A neural network model for consciousness, agnostic to the theories of consciousness challenges their predictions

 

Why we shouldn’t search for the neural correlates of consciousness

 

15:00 – 17:30

Μεσημεριανό Διάλειμμα

17:30 – 18:30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΙΙ

 

The complex relationship between the brain and consciousness

Emmanuel Stamatakis

 

18:30 – 20:00

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ι

Language, cognitive control and Theory of Mind: New perspectives into their development and relationship

 

Symposium Talks:

 

The relatioship between language and executive functions in human communicatiion

 

Cognitive flexibility and fluency in Autism Spectrum Disorder: Evidence from preschool children

 

Testing Theory of Mind through a verbal and a non-verbal task

 

A longitudinal investigation of the role of bilingualism and socioeconomic status in the language development of children with Autism Spectrum Disorder

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9/2023

09:30 – 11:00

Παράλληλες συνεδρίες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Σμυρνής

Γνωστική Νευροψυχολογία (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»)

Adaptation to artificial vision after blindness through daily living skill assessment. 

The Right Hemisphere’s Capacity for Language: Evidence from Primary Progressive Aphasia

Deriving Internal Noise Nature: A General Perceptual Scaling Method for
 Attributes Not Controlled by a Physical Parameter.
 

Interoceptive processing during an adaptive empathy task

Real-time planning of explorative and exploitative actions across development: An exploratory mouse-tracking study

 

Παράλληλες Συνεδρίες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙV

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Πνευματικός

Μεθοδολογικά εργαλεία για την προώθηση της μάθησης (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
 

Άδηλη μάθηση παιδιών και εφήβων με και χωρίς διαταραχές αυτιστικού φάσματος και πιθανές επιδράσεις από ατομικά χαρακτηριστικά

 

Η Επίδραση του Πειραματικά Προκαλούμενου Άγχους στην Προδρομική Χρονική Εκτίμηση

 

Επίδραση της Πολυαισθητηριακής Αντιληπτικής Μάθησης σε Έργα Χρονικής Εκτίμησης και Διάκρισης Χρονικής Σειράς

 

Πιλοτική εφαρμογή ενός νέου εργαλείου για τη μέτρησης της πρώιμης μαθηματικής επάρκειας

 

11:00 – 12:15

ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


 
Beyond symbolic representation in music: 4E cognition applications in human learning and Artificial Intelligence
 

Η Γνωσιακή Επιστήμη των Υπερνοημόνων Συστημάτων: είναι απαραίτητη;

Λήψη Αποφάσεων σε σχέση με χαρακτηριστικά προσωπικότητας, γνωστικές προκαταλήψεις και επαγγελματική ιδιότητα

Χωρίς τη γλώσσα τι? Διερεύνηση του ερωτήματος στην περίπτωση του χωρικού γιγνώσκειν (spatial cognition)

Oι κατασκευασιοκρατικές θεωρίες ως μια ελπιδοφόρα εναλλακτική των βασικών συναισθημάτων

Μεταδίδοντας τη Γνωσιακή Επιστήμη στο κοινό

Illuminating Numerical Cognition in Preschoolers: Kant's Synthesis and the Part-Part-Whole Approach to Counting

Experiencing space, bodily perception in architecture

Αλγόριθμος για την Ηλεκτροεγκεφαλογραφία
 

12:15 – 13:45

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙ

Ανελεύθερη βούληση και υπεύθυνη πράξη

Ομιλίες Συμποσίου:

Οι Ανελευθερίες της Βούλησης

Η ελεύθερη βούληση ως έλεγχος δραστηριοτήτων

Αξιολόγηση της ελευθερίας βούλησης στην Ψυχιατρική 
 

13:45 – 15:00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ IV

Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης για εννοιολογική αλλαγή στα μαθηματικά


 
Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα εννοιολογικής αλλαγής στο πολλαπλασιαστικό εννοιολογικό πεδίο:  Συστηματική εφαρμογή αρχών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας με παραδειγματική περίπτωση τη διαίρεση κλασμάτων

Υποστήριξη της ανάπτυξης της πολλαπλασιαστικής σκέψης στην πρωτοσχολική ηλικία με στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων εννοιολογικής αλλαγής στο πολλαπλασιαστικό εννοιολογικό πεδίο

Kατανόηση της διαίρεσης μέτρησης στις μικρές ηλικίες- Μια παρέμβαση για την καλλιέργεια της πρώιμης πολλαπλασιαστικής σκέψης.
 

15:00 – 17:30

Μεσημεριανό Διάλειμμα

Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης

17:30 – 18:30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΙΙΙ

Adolescence as a sensitive period of social brain development
 
Sarah Jayne Blakemore
 
 

18:30 – 20:00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ V

Reconsidering the role of philosophy in cognitive science

Symposium Talks:

How does the embodied and extended mind internalize content?

Exploring Moral Cognition of Artificial Moral Agents: A Bottom-Up Approach

How mechanistic levels of organization relate to levels in cognitive science 

Modelling cognition or reproducing cognition?
 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/9/2023

09:30 – 11:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ V

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη Βασιλάκη

Πολυαισθητηριακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη γνωστική εκτίμηση

Άμεσες και Μακρόχρονες επιδράσεις των λεκτικών ετικετών στην μάθηση και την προσοχή κατά την εκμάθηση κατηγοριών αλλά όχι συνειρμών

Μελέτη εφαρμογής των αρχών της Πολυμεσικής Μάθησης, του Γνωστικού Φορτίου και της Διπλής Κωδικοποίησης για τη βελτίωση της γνωστικής επίδοσης
 

Αντίληψη διάταξης και απαρίθμηση σύντομων ηχητικών ερεθισμάτων: Oι διαφορετικές επιδράσεις του είδους ήχου και της ευχέρειας κατονομασίας

The effect of sensory predictions on multisensory integration
 

11:00 – 11:30

Καφές

11:30 – 13:30

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙΙ

Nous: a powerful machine

Symposium Talks:

The power of the cognitive unconscious: the case of implicit learning

Metacognitive phenomena during human–Internet interactions

Biological and cognitive mechanisms and the role of culture in theory of mind development: in need for an integrative, biocultural perspective?

Children’s metacognitive and metalinguistic operations: developmental profiles

Exploring the relationship between visual inspection time task and intelligence in young children
 

13:30 – 15:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Νοητικά Ελλείμματα στη Σχιζοφρένεια

Ομιλίες:

Διερεύνηση του μοντέλου νευροσπλαχνικής απαρτίωσης στη σχιζοφρένεια 

Οπτικο-χωρική ενεργός μνήμη στη σχιζοφρένεια

Νοητικά ελλείμματα στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο: μελέτη
 οφθαλμοκινητικών δεικτών

Νοητικά ελλείμματα στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο: μελέτη της διαταραχής στη προβλεπτική κωδικοποίηση

 

 ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευχαριστούμε τον Δήμο Ξυλοκάστρου για την ευγενική παραχώρηση των χώρων διεξαγωγής του συνεδρίου